Revize smluv

Revize smluv

Proč revize pojistných smluv?

Protože může odhalit špatné nastavení podmínek
Protože se nám v čase mění životní, pracovní a zdravotní podmínky
Protože platíme za něco, co už nepotřebujeme
Protože podpojištění se může prodražit…

Buďte obezřetní!

Neřešte tyto záležitosti po telefonu s neznámými „poradci“. Většinou jde o velmi agresivní a manipulativní hovory, které mají za cíl vylákat klienta na schůzku.
Nejedná se o zákonnou povinnost!